Engineering

  • Zorgvuldig
  • Kennis van normen en eisen
  • Met praktisch oog richting uitvoering

Engineering in de spoorbouw

Op basis van landmeten (uitgevoerd door ons of door een andere partij), maken we een ontwerp voor het spoortracé. We doen dit specifiek voor de spoorwegbouw, met specialistische kennis en software. We gebruiken hiervoor de vigerende normen van de railinfrabeheerder. Bovendien onderhouden we nauw contact met spooraannemer De Wilde Spoorwegbouw. Wij putten ook uit hun jarenlange specialistische kennis. Dit betekent dat uw ontwerp ook altijd praktisch uitvoerbaar zal zijn.

Volgens de kwaliteitseisen

We zetten de ingewonnen data om in een ontwerp voor uitvoering. Dat doen we conform de verwachte kwaliteitseisen en omgevingsfactoren die de opdrachtgever stelt en met kennis van de actuele wet- en regelgeving. Onze tekenaars werken uw ontwerp zorgvuldig uit met het 3D-ontwerppakket Novapoint. Het resultaat van ons werk: een compleet ontwerp om op te bouwen.

Meer informatie over engineering voor spoorbouw
Neem contact op
+31(0) 348 470 146
Mail ons