Duurzaamheid

Meegaan met de tijd is voor ons belang. In het belang van mens, dier en milieu gebruiken we ons materieel efficiënt. We gaan zuiniger om met energie en zijn ons bewust van de impact van onze activiteiten op de natuur.

CO2-Prestatieladder, niveau 5

De Wilde NL bv (bestaande uit De Wilde Spoorwegbouw en De Wilde Betonboringen) en De Wilde Technics zijn gecertificeerd op het hoogste niveau (5) op de CO2-Prestatieladder. In trede 5 zoeken we samen met collega’s, ketenpartners en kennisinstellingen actief naar mogelijkheden om CO2-uitstoot verder terug te dringen, energieverbruik te verminderen en afval te reduceren.

Energiemanagementprogramma

We willen duurzaam ondernemen, door de hoeveelheid energie te reduceren en te verduurzamen. We voeren hiervoor een energiemanagementprogramma (CO2-prestatieladder vraag: 3.B.2/3.C.1) uit.

Lees meer over ons energiemanagementprogramma en alle CO2 gerelateerde documenten op de downloadpagina.

Samen met onze energieleverancier maakten wij de onderstaande film. We zijn op de goede weg, maar er is ook nog veel te winnen!

CO2-reductie-initiatieven

We maken samen werk van een beter milieu. Intern met collega’s en extern met ketenpartners en kennisinstellingen. Met hen voeren we initiatieven uit voor CO2-reductie.

Lees meer over onze initiatieven voor CO2-reductie op de downloadpagina.

Onze reductie prestaties zijn ook terug te vinden op de officiele website voor de CO2 prestaieladder via SKAO. 

De Wilde NL bv is lid van Stichting Nederland CO2 Neutraal, het netwerk van bedrijven die werken aan CO2-reductie. 

Ideeën voor CO-2reductie? Help ons!

We nodigen ketenpartners, opdrachtgevers en branchegenoten uit om samen werk te maken van CO2-reductie. Heeft u een idee, voorstel of suggestie? Neem dan beslist even contact met ons op: co2@dewildebv.nl.