Bouwmonitoring

Monitoring

Welke invloed hebben de trillingen die de bouwwerkzaamheden veroorzaken op de omgeving? Of wat is invloed de voorbelasting van een nieuwe (spoor)weg op de omgeving? Met monitoring houden we de effecten hiervan zorgvuldig bij.

Nulmeting en herhalingsmetingen

Bij monitoring brengen we meetpunten aan op het te meten object. Dat kan een gebouw zijn, maar bijvoorbeeld ook een spoortracé. We voeren een nulmeting uit en herhalen de metingen tijdens de bouwactiviteiten periodiek. Signaleren we afwijkingen? Dan rapporteren we daarover.

Voor spoorwegbouw, woningbouw en civiele bouw

We voeren monitoring-werkzaamheden uit voor diverse opdrachtgevers. Denk aan aannemers in de woning- en utiliteitsbouw, de civiele bouw en de spoorwegbouw.

De meerwaarde van Meet in Holland

Meet in Holland verzorgt elke opdracht met uiterste precisie. We houden de vinger zorgvuldig aan de pols, zijn uiterst alert en denken volledig met u mee. We communiceren open en eerlijk.